Přeskočit na obsah

25 let Fidle/Křest CD Samá voda

  Porotní sál jičínského zámku / 22. května 2022

  Byl jsem pozván na slavnostní jubilejní koncert hudebního sdružení Fidle, v němž jsem takřka dvacet let působil, s pověřením – spolu s Marií Chrástovou, spoluzakládajícím členem podobně jako já – pokřtít nové, deváté cédéčko souboru, nahrané již v minulém roce, ale na svět vyslané vzhledem k minulé epidemiologické situaci teprve nyní. V sále, kde Fidle hrálo naposledy snad někdy před dvěma roky, si mohli posluchači po příchodu prohlédnout prezentaci, kterou připravil zpěvák Fidle Radek Štaff, a po první skladbě, tedy na začátku koncertu, sestaveného z dvaadvaceti skladeb a doplněných příběhy z lidového vyprávění, sebraného J. Š. Kubínem, proběhl křest – kontextuálně oním magickým živlem, jenž je v názvu nahrávky (druhá magie je vybrané datum s pěti dvojkami v pátém měsíci roku, a určité jiskření jsem cítil při onom aktu se zněním mého vlastního jména). Posluchači přišli, což je vždy důležité, mezi nimi i několik z těch, kteří se ocitali na jevišti spolu s ostatními v minulých 25 letech a kteří byli pozváni na závěr k účinkujícím, aby si zazpívali „Starou bábu“. Z okamžité pohnutky jsem poprosil Lenku o housle a místo neumělého zpěvu jsem si tuhle pro Fidle ikonickou skladbu s nimi zahrál.

  Jan K. Čeliš

  A co pronesl Honza při samotném křťu?

  Křtím toto dílo s radostí a úctou.

  S radostí proto, že mi hudba po celý život přinášela mnoho radosti a potěšení, s úctou proto, že Fidle je souborem, který náleží k mohutnému fenoménu podkrkonošské hudební kultury. Jedno vlákno její historie lze vysledovat ve staleté tradici hudebních těles v Lomnici nad Popelkou, která započala ve 20. letech minulého století – tedy v těchto letech další jubileum – orchestrem zaměstnanců lomnické firmy ing. Šlechty, zvaným „univerzální orchestr“, a pokračovala Podkrkonošským symfonickým orchestrem Jiřího Matlase a po jeho rozpadu souběžně působícími soubory, v nichž mnozí z nás hráli či vytvářeli první unikátní nahrávky (tenkrát byla cédéčka, dávní předchůdci toho dnešního, čerstvě dostupná novinka). K nim patřilo Collegium musicum „Český ráj“ docenta Zahradníka, KSOKrM, tedy Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra, který se zformoval právě z muzikantů Fidle a zkoušel, stejně jako Fidle, ve zdejší ZUŠ, kde tenkrát byla ředitelkou Lenka Krausová (ta zde založila dětský folklórní soubor Špalíček), a z něhož po jeho zániku vznikl současný Podkrkonošský symfonický orchestr.

  Druhým vláknem této historie pak byly jičínské folklórní soubory, Český ráj, jenž slavil úspěchy po Evropě se svou Staročeskou svatbou, a Jičíňáček řízený doktorem Milanem Ročkem, kde začínala Lenka s folklórem, a na ně navazující Malá muzika z Jičínska, z níž bezprostředně Fidle vzniklo. Křtím tedy toto dílo a přeju mu dobrou cestu a hojnost posluchačů.