Přeskočit na obsah

Skupina Fidle oslavila své patnáctiny

    Pořad s názvem Patnáct let Fidle se konal 12. října 2012 v Porotoním sále jičínského zámku. Důvodem tohoto výběru byl záměr tohoto večera, totiž slavnostní setkání příznivců a přátel Fidle, dřívějších členů skupiny i širšího publika, které zajímá dění v oblasti místní a regionální kultury. Večer měl alespoň v náznacích ukázat místo souboru v regionální kultuře, rozsah jejího působení zvláště v Jičíně a východních Čechách a spolupráci nejen v oblasti, jíž se soubor věnuje, totiž lidové kultuře, ale i širším záběru, tj. spolupráci s jednotlivci i soubory jiných hudebních oblastí. Proto také byli na večer pozváni jako hosté Smíšený pěvecký sbor Foerster při Lepařově gymnáziu (Jičín), folková skupina LEV-H-ART (Lomnice nad Popelkou) a lidový vypravěč Jaroslav Křapka (Semily), s nimiž Fidle v minulosti několikrát spolupracovalo. Z téhož důvodu byl připraven i propagační materiál, který v textovém komentáři stručně shrnuje působení souboru za dobu jeho působení, a pořízena i vizuální dokumentace pořadu. Večer se setkal s příznivým ohlasem publika a ukázal kulturní dění v Jičíně opět z trochu jiného úhlu pohledu.

    videozáznam 12 písní, které Fidle na koncertu zahrálo

    Propagační materiál

    jkč