3. ledna 2014 - Portotní sál jičínského zámku - 18:00 hod.

4. ledna 2014 - Okresní archiv v Semilech - 18:00 hod.

6. ledna 2014 - Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou - 18:00 hod.

V podkrkonošských koledách se často zpívá, jak muzikanti „štymují“ nástroje. Znamená to naladit, ale v širším smyslu se i sehrát, od německého „stimmen“, ladit, ale také být v souladu, harmonii, a „Stimme“, hlas. To,  i to české souhlasit, tedy být ve shodě, pochází právě odtud. A o Vánocích by měla být harmonie, libý souzvuk. Když si nicméně připravujeme notový materiál na vánoční hraní, musíme si všechny listy seřadit podle programu, který Lenka vždy pečlivě sestaví, aby se neopakovaly tóniny, nezpíval jeden zpěvák tři písničky za sebou, aby pořad měl nějakou dramaturgii, to znamená obsahově souvisel, například po určitých skupinách koled podle jejich typu a charakteru, například těch rozpustilejších spíše ke konci, zvěsti o narození Ježíška zase v jiném místě atd.

A musí si ty noty člověk rovnat pozorně, protože vzhledem k tomu, že hlavní téma je stejné, opakují se názvy (přestože jinak jde o úplně jiné melodie), a snadno by se mohlo stát, že se dva listy zamění –„Aj, co to nového“ za „Copak je to nového“ nebo za „Copak je to za novinu“, jiným příkladem je „Poslechněte, lidé, málo“ a „Poslechněte sousedé“. V letošním pořadu to tak není, ale o několika Vánocích s Fidle (tak jsme po řadu let nazývali vánoční pořad) se vedle sebe vyskytly tři koledy s takřka identickým názvem – „Šel jsem na koledu“, „Přišel jsem k vám na koledu“, „Přišli jsme k vám na koledu.“

Nu a to není všechno. Vánoční pořad je sice v zásadě jeden, to znamená jeden štůsek not, ale jeho podoba či určení se poněkud mění. Letos to je hraní při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Jičíně, ale také adventní koncert pro mládež a pak několik koncertů, tradičně umístěných poNovém roce jako Koncert tříkrálový. Nu a před Štědrým dnem by se vlastně „koledy“ hrát neměly, a i když to striktně nedodržujeme, některá čísla přece jen v tuto dobu nejsou zařazena. A jestliže pak na jednom koncertu vystoupí s Fidle také pěvecký sbor Camponotus z Jilemnice, který Lenka Krausová v současnosti rovněž vede, musí být pořadí skladeb rovněž přizpůsobeno této skutečnosti.

Ve výsledku jsou to čtyři seznamy, podle kterých se noty na každý pořad připravují. Říkám si kolikrát, jestli by už nestálo za to, seřadit všechny koledy, které Fidle v minulosti hrálo a kterých je určitě nejméně hodně přes stovku, do jednoho fasciklu a počínat si tak, jako to dělají jazzové či taneční orchestry, že se prostě při hraní nalistuje skladba označená příslušným číslem. Někteří z nás už něco podobného dělají, když mají písničky abecedně seřazené a řadí si je podle aktuálního hraní.

Jan K. Čeliš