v sobotu 2. ledna 2016 v Porotním sále jičínského zámku v 18:00 hod.

ve středu 6. ledna 2016 v Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou v 19:00 hod.

Kdyby to nebylo úsměvné nedorozumění, skoro bych se vyděsil. Zaslechl jsem na jičínském adventním trhu, mimochodem s moc pěknou výzdobou města, náměstí a zámku, v rozhovoru dvou chlapců, asi tak sedmáků, nadšených sváteční atmosférou, že se těší na Tři krále a že půjdou taky s křídou vytvořit na dveřích ty „tři plus“.  Nejdřív mi blesklo v hlavě energetické označení některých přístrojů, ale taková zlomyslnost snad opravdu není myslitelná. Kluci prostě asi chtěli pojmenovat spojení těch třech písmen, K a M a B. Vlastně jsem jim to neměl za zlé, sám se nacházeje ve smířlivé náladě pod vlivem vánočních vůní a světel. Člověk se celý život učí, jak jsem posléze zjistil i já. Nejsem příliš zběhlý ve věroučných záležitostech. Od dětství mám ve vzpomínkách uloženo od babičky povídání o třech králích a mudrcích z východu, Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi, a teprve nedávno jsem zjistil, že to tak není. Písmena, o nichž jsem se domníval, že jsou to počáteční písmena jmen třech králů, pocházejí z latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. A ony křížky mezi písmeny jsou samozřejmě znakem toho požehnání.

Pochopitelně je tu – vedle té lidové tradice – obrovská tradice celého toho příběhu, a také úžasná historie jejího zpodobení třeba ve výtvarném umění, které dokládá její význam (Klanění tří králů – L. da Vinci, Albrecht Dürer, Sandro Boticelli, El Gréco, Vélasquez atd.). Kromě toho – je to už v tom názvu obrazu – směřuje téma k tomu, před nímž se ti tři mudrcové sklánějí, k Ježíškovi. A jako to byli v hodinu jeho narození tři pastýři, nyní jsou to tři – vlastně opozdilci: smysl obou scén, té, které známe z lidových betlémů, i té, jíž se uzavírá vánoční čas, je pak svým způsobem velmi podobný. Aniž bych chtěl zacházet do podrobností, určitě nejpřesnější bude, když použijeme původně řecké slovo epifanie, které znamená zjevení božstva, a také 6. leden se v církevním kalendáři skutečně ustálil jako Zjevení Páně.

Tři křížky na dveřích domů jsou výrazem přesvědčení, že požehnání, tedy dobrá  slova, mají skutečnou moc, jsou spojeny s nadějí, vírou, s pocitem ochrany, s povzbuzením, důvěrou, životem a láskou.  Také zpěváci a muzikanti Fidle věří v sílu slov a melodií, které nám zanechali naši předkové jako odkaz, a proto v závěrečné písni tradičních Tříkrálových koncertů zazní pro všechny, kteří si přišli tyto písně doby vánoční poslechnout, „to vám všem vinšujem v dobrém skutku.“

Jan K. Čeliš

Koncert tříkrálový - Jičín    Koncert tříkrálový - Lomnice