Ve dnech 20. - 21. února 2010 se členové skupiny Fidle sjeli na Veliši, kde na ZŠ Bodláka a Pampelišky nahráli po deseti letech své další vánoční CD, které se bude jmenovat "Nastal nám den veselý". Nahrávali jsme se špičkovým zařízením pod odborným vedením pana ředitele Mgr. Jana Jiterského. Nahrávání bylo sice velice náročné, ale práce nás bezesporu všechny bavila. Získali jsme navíc nové zkušenosti a poznatky, které jistě v budoucnu využijeme.

Nyní se musí získaný materiál zpracovat, sestříhat a vybrat to nejlepší, co se nám během těch dvou dnů podařilo nahrát. Fanoušci se již nyní mohou těšit na vybrané koledy, které zveřejníme na našich webových stránkách fidle.uvadi.cz. Fotografie z nahrávání CD si můžete prohlédnout zde: fotografie

Závěrem bych touto cestou chtěl za celou skupinu poděkovat panu Jiterskému za jeho ochotu a čas, který nám věnoval. Moc si toho vážíme.

Radek Štaff