Články

Vlastně nejen Tříkrálovými, ale i těmi vánočními pro žáky v Sobotce. Protože ty přesunout do nového roku nešly. Samozřejmě šly by, ale tady se naopak tradice ukázala jako hodná potvrzení, dokonce nás hlavně malé děti, ale i ty větší příjemně překvapily nejen mimořádnou účastí, ale i tím, že z hádanek, které dostaly, všechny uhodly, zazpívaly si s námi koledy a dokonce uměly slova, zkrátka jedno z nejlepších vystoupení pro mladé lidi, které jsme kdy měli.

A po Novém roce se oba koncerty, v Jičíně i v Lomnici nad popelkou, rovněž vydařily. Přemýšlel jsem, zda k tomu přispěl také předchozí výroční koncert Patnáct let, který měl příznivé ohlasy, nebo zda to byla prostě jen taková konstelace a lidi zase měli chuť poslechnout si lidové koledy s Fidle. Příjemný byl i zájem novinářů, na serveru Moje Jičínsko bylo publikováno album záběrů z koncertu, který zde rovněž reprodukujeme. A v Lomnici nad Popelkou v muzeu bylo tak natřískáno, že možná dvacet návštěvníků stálo vzadu u dveří a „vydrželi“ celý koncert bez pohodlí židle. Už v loňském roce se všichni posluchači vešli taktak, ale letos to bylo mimořádné. Je pravda, že zde je málo místa vzhledem k betlémům, které jsou zde každoročně vystaveny a u nichž jsme – vlastně v poslední den výstavy – hráli a zpívali. Ale příští rok to pan ředitel Drahoňovský prý nějak vymyslí. I když nevím jak, určitě se to podaří, protože on umí zázraky. Věřím tomu, protože ke Třem králům to prostě tak nějak patří.

Fotogalerie - Vánoční koncert v Sobotce

Fotogalerie - Koncert tříkrálový v Jičíně

jkč

Pořad s názvem Patnáct let Fidle se konal 12. října 2012 v Porotoním sále jičínského zámku. Důvodem tohoto výběru byl záměr tohoto večera, totiž slavnostní setkání příznivců a přátel Fidle, dřívějších členů skupiny i širšího publika, které zajímá dění v oblasti místní a regionální kultury. Večer měl alespoň v náznacích ukázat místo souboru v regionální kultuře, rozsah jejího působení zvláště v Jičíně a východních Čechách a spolupráci nejen v oblasti, jíž se soubor věnuje, totiž lidové kultuře, ale i širším záběru, tj. spolupráci s jednotlivci i soubory jiných hudebních oblastí. Proto také byli na večer pozváni jako hosté Smíšený pěvecký sbor Foerster při Lepařově gymnáziu (Jičín), folková skupina LEV-H-ART (Lomnice nad Popelkou) a lidový vypravěč Jaroslav Křapka (Semily), s nimiž Fidle v minulosti několikrát spolupracovalo. Z téhož důvodu byl připraven i propagační materiál, který v textovém komentáři stručně shrnuje působení souboru za dobu jeho působení, a pořízena i vizuální dokumentace pořadu. Večer se setkal s příznivým ohlasem publika a ukázal kulturní dění v Jičíně opět z trochu jiného úhlu pohledu.

videozáznam 12 písní, které Fidle na koncertu zahrálo

fotogalerie z koncetu "Patnáct let Fidle"

jkč

Minulé výročí jsme na čas takřka nestihli, tentokrát se to musí podařit alespoň v kalendářním roce. I když rozhodnutí o vzniku tenkrát ještě bezejmenné hudební skupiny padlo hned zpočátku roku a první vystoupení připadlo na výročí Vítězného února (to nebyl náš záměr, to byl recesistický šťoulec organizátorů onoho pořadu, v němž jsme s šesti písničkami vystoupili). Humoru jsme se nebránili, ovšem zřejmě poněkud jiného typu, když jako jeden z prvních pořadů vznikly Bláznivé písničky s vloženou přednáškou o bláznivosti a její chvále.

Zpět ale k datu vzniku. Byl to zcela zřejmě velice důležitý rok, onen rok 1997, protože za měsíc po našem prvním vystoupení dostal v Los Angeles Svěrákův Kolja Oscara, dva či tři dny po tomto vystoupení byl v Irsku uzákoněn rozvod, o dva měsíce později byli odsouzeni Orličtí vrazi, o tři měsíce se Kenneth Davis Anthony stal premiérem ostrova Svatá Lucie a o čtyři měsíce vyšel v Londýně první díl nejčtenější dětské knihy této epochy Harry Potter a Kámen mudrců.

skenovat0024

Zatímco ovšem paní Rowlingová napsala sedm dílů potterovské ságy, Fidle vydávalo ze své dílny, respektive dílny Lenky Krausové, každoročně jeden tematický pořad. Takže byť jsme to nepočítali, mělo by to logicky být nejméně patnáct pořadů, protože každoročně vznikl, s premiérou na jičínském pohádkovém festivalu, pořad nový. Dobrat se nějakého relevantního čísla je ovšem problematické, protože k řečenému přibyl o každých Vánocích další pořad, který měnil v prvních létech názvy (Rozmarné koledy, Vánoce s Fidle, Šel jsem na koledu, nahrávka Nastal nám den veselý) a po několik dalších let zůstal lehce střídavě při druhém či třetím v závorce uvedeném, do té doby, než jsme jej přesunuli na dobu poadventní a po Novém roce, kdy pochopitelně musel dostat nové jméno: Koncert tříkrálový.

Pro připomenutí tedy uvedu alespoň některé názvy pořadů, které se objevily na plakátech Fidle: Proč bychom veselí nebyli, rozpustilý Secmazec, Hejdum dá, Zvířata v písních, Kolíbala bába čerta, V Jičíně troubili, Ledasjaká mrťafa, Až já povadruju, ze starších líbezný Rozvij se, rozvij (v jednom vystoupení jako „Pocta dr. Milanu Ročkovi“, který založil dětský hudební folklór v Jičíně, v jiném jako „Pocta Erbenovi“ na pozvání miletínských divadelníků) či naopak poslední, nedávno uvedený pořad Kalamajka.

Ani druhé hledisko, postihující nějak počitatelně rozsah činnosti souboru, totiž počet upravených skladeb, se kterými Fidle přišlo na jeviště, nelze jednoduše uvést jako součet všech skladeb ve všech pořadech.  K řadě písní jsme se vraceli, jednou dokonce v samostatném pořadu s mírně sebeironickým názvem To nejlepší z Fidle. Jednoduše se dopočítat počtu úprav nelze ani vzhledem k tomu, že některé písničky se opakovaly někdy třeba i ve třech pořadech, nicméně mnohdy zase v nových úpravách a s novými interprety, tak jak se kapela v průběhu patnácti let rozrůstala či umenšovala, měnilo se nástrojové či personální obsazení.

 

Jak se stalo již tradicí, vystoupila skupina Fidle hned z kraje nového roku se svým tříkrálovým programem, aby potěšila své posluchače úpravami podkrkonošských lidových koled, a zakončila tak vánoční období. Ve dnech 4. - 6. ledna jsme postupně vystoupili ve sboru Dr. Farského v Semilech, v Porotním sále jičínského zámku a v Muzeu a gelerii Lomnice nad Popelkou. Během třídenního turné nás potěšila především vysoká účast lidí na všech koncertech. Vždyť v lomnickém muzeu museli někteří návštěvníci dokonce stát, neboť si již prostě neměli kam sednout. Vyčerpány byly i rezervy z půdy :-). V obecenstvu panovala příjemná povánoční atmosféra a z tváří našich posluchačů bylo patrné, že se jim pořad líbil a že se dobře bavili. Často se i s chutí zasmáli, když vyslechli vtipné texty, kterých máme v našem repertoáru spusty (např.: Žena praví: "Ach, muži, copak se ti stalo, že seš tak rozvzteklený, snad máš v hlavě málo. "Zadrž hubu, kracleno!" Dal jí pěstí za tejlo, začali se práti. Děti též hrdlem řvali, až se lidé z vesnice počali sbíhati.).

Nyní začneme nacvičovat zcela nový pořad, který uvedeme u příležitosti patnáctého výročí od vzniku našeho souboru. Takže brzy naviděnou.

  

 Radek Štaff 

    

Ve čtvrtek 20. října 2011 jsme v jičínském K-klubu naposledy vystoupili s pořadem Ledasjaká mrťafa, jehož autorkou je Lenka Krausová. Letos jsme s tímto programem vystoupili v rámci festivalu Šrámkova Sobotka, v Jablonci nad Nisou, na Dlaskově statku, částečně i v Lomnici nad Popelkou, a Jičín tak byl jeho derniérou. Posluchači, kterých bohužel příliš mnoho nedorazilo, si mohli vyslechnout zlodějské písničky, písně o různých řemeslech, dobrém jídle a pití a nechyběly ani lyrické písně. Nyní  začneme nacvičovat nový vánoční pořad, takže se máte na co těšit.

Radek Štaff 

 aneb vše, co nevíte o burčáku a báli jste se zeptat

     

Ve čtvrtek 6. října 2011 jsme se zúčastnili zajímavé kulturní akce s názvem LÉČIVÁ DEGUSTACE aneb vše, co nevíte o burčáku a báli jste se zeptat. Akce se konala ve sklepení lomnického zámku a pořádalo ji Městské a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou. Pro posluchače byl nachystán dvouhodinový bohatý program, během kterého se dozvěděli od profesionálního sommeliéra Ondřeje Kusíka zajímavé informace o výrobě vína. Navíc mohli všichni degustovat různé vzorky vín od fáze moštu až po mladé víno. V pauzách hrála naše skupina pijácké písničky a literární ochutnávku vín nabídla knihovnice Alena Vedralová. Všichni přítomní se dobře bavili a vytvořili příjemnou atmosféru.

Radek Štaff 

 

 

V sobotu 24. září hrála hudební skupina Fidle na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova. V tématickém odpoledni s názvem Velké prádlo byl  zajímavý kulturní program, řemeslníci a worshopy, loutkáři, tanečníci, cimbálová muzika z Moravy, říkadla a písničky atd. Zachytil jsem z toho něco málo, protože jsem také hrál. Více informací o turnovském muzeu, jehož součástí Dlaskův statek je, na adrese http://www.muzeum-turnov.cz/ .

jkč

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říkají všichni, že jsou spokojeni. „Přišli lidi“, to je vlastně ten prazákladní předpoklad, a protože nikdo doma není prorokem a nejsme Kabáti, je zázrak, když přijde půl sálu, z velké části věrných a pravověrných posluchačů. A k tomu ještě se vždycky něco semele. Říká Lenka, že ani jeden koncert není normální. Tím myslí, že se vždycky podaří někomu onemocnět, a pak se musí, pokud se to ví aspoň dva dny předem, měnit obsazení zpěváků či muzikantů, jeden hraje dva party či na jiný nástroj, jiný zpívá jiné sloky a podobně. A tentokrát ještě ona dezorientace s datem jičínského koncertu. Na plakátech a v novinách bylo vše v pořádku, v „KAMu“ bylo na základě komunikačního šumu jiné datum a místo, naštěstí se na to přišlo včas a mejly chyba dementovala („odvolávám, co jsem odvolal“). Porotní sál už sám o sobě naděluje slavnostní atmosféru, navíc uvolnění a pohoda se přenášela od zpěváků a muzikantů, kontakt nastal od první chvíle, publikum si zazpívalo, přišli ti, které jsme pozvali a na kterých nám záleželo. V Lomnici mezi betlémy v muzeu zase taková ta hřejivá, skoro rodinná atmosféra, zkrátka mezi svými, protože vlastně skoro všechny známe. Také Jaroslav Krček přišel a poslouchal vzadu. Po vystoupení v nově zřízené muzejní kavárně medový čaj a perníčky… Ani nám nevadilo šílené náledí při cestě domů.

jkč

 

Ve dnech 20. - 21. února 2010 se členové skupiny Fidle sjeli na Veliši, kde na ZŠ Bodláka a Pampelišky nahráli po deseti letech své další vánoční CD, které se bude jmenovat "Nastal nám den veselý". Nahrávali jsme se špičkovým zařízením pod odborným vedením pana ředitele Mgr. Jana Jiterského. Nahrávání bylo sice velice náročné, ale práce nás bezesporu všechny bavila. Získali jsme navíc nové zkušenosti a poznatky, které jistě v budoucnu využijeme.

Nyní se musí získaný materiál zpracovat, sestříhat a vybrat to nejlepší, co se nám během těch dvou dnů podařilo nahrát. Fanoušci se již nyní mohou těšit na vybrané koledy, které zveřejníme na našich webových stránkách fidle.uvadi.cz. Fotografie z nahrávání CD si můžete prohlédnout zde: fotografie

Závěrem bych touto cestou chtěl za celou skupinu poděkovat panu Jiterskému za jeho ochotu a čas, který nám věnoval. Moc si toho vážíme.

Radek Štaff

V českých pohádkách se často vydá Honza na vandr, aby ve světě poznal, zač je toho loket. Nakonec si ovšem přivede princeznu. V lidových písničkách téma „cesty“ není tak epicky pojednáno, přestože mohou obsahovat jádro nějakého příběhu – nešťastné lásky, moudrého přijetí byť i nelehkého pobytu člověka na zdejším světě a třeba i lyrického či radostného poskočení (tam té příběhovosti je spíše pomálu). Posloucháme-li ale takový text jako je „Vyjdu si já na vršíček“ (jedna z nejstarších písní, které interpretovalo Fidle už více než před deseti lety), porozumíme tomu, že cesta či „cestička“ je spojená s krajinou – může to být „vršíček“ či „kopeček“ (v jiných písních Na kopečku stromeček, Na kopečku u stařečku), nebo také „hora“ (nejznámější Horo, horo, vysoká jsi nebo v našem programu Hory, doly přikrejvejte kopce), les, pole, potok, řečená cesta či  les). Anebo najdeme nejrůznější podoby onoho pohybu, kterým se člověk liší od ostatního tvorstva – totiž chůze: Chodila po lesí, Kam se půjdem projít, časté jsou nejrůznější písně vandrovní.