Články

Na pozvání Města Jičína se hudební skupina Fidle účastnila ve dnech 1.-2. května Festivalu kultur v polské Svídnici. Bohatý program byl sestaven, kromě jiného z Večera kultur ve Střehomi, prohlídky významných památek ve Svídnici (Kostela Míru, zapsaného ve světovém dědictví UNESCO, katedrály aj.), prezentace zúčastněných skupin či workshopů. Vlastní festivalové odpoledne a večer se konal v prostorách rekonstruované rozlehlé venkovské usedlosti se zámečkem nedaleko Svídnice, sídlem stejnojmené Nadace evropského porozumění, která slaví letos 20. výročí svého založení. Krzyžová/Kreisau je místo je historicky významné, zde se po pádu železné opony setkali představitelé dvou států H. Kohl a T. Mazowiecki při debatě o budoucím uspořádání vztahů mezi Polskem a Německem. Fidle vystoupilo s krátkou prezentací a workshopem na Večeru kultur a v hlavním programu - vedle německých a polských folklórních skupin - s pořadem „Až já povandruju“. Návštěva Svídnice představuje pro Jičín součást širšího projektu, je i oboustranným projevem snahy sblížení dvou slovanských národů v dnešním evropském kontextu. To, že nemáme ani jazykové bariéry, Fidle naznačilo, když z jeviště zazněl v polštině jejich oblíbený jazykolam Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego“.

jkč


Vítáme Vás na našich webových stránkách. Skupina Fidle vznikla v roce 1997. Programově se zaměřuje na lidovou píseň, lidovou  hudbu a kulturu. To představuje koncepční práci, zahrnující vedle práce se sbírkami lidových písní, popřípadě tanců, studium hudebního materiálu v archivech, a zároveň autorskou interpretaci, tedy přenos hudby a slova z dávných časů do třetího tisíciletí, často na místa, kde kdysi tyto písně vznikly, a také spolupráci s jinými soubory v kraji. Vedle těch, kteří v souboru působí po celou dobu jeho existence, prošlo souborem na delší či kratší dobu na třicet zpěváků a hudebníků, na pořadech se podílelo rovněž několik herců či výtvarníků.