Historie skupiny


Těžiště hudební činnosti Fidle představovala v roce 2012 příprava na „půlkulaté“ výročí existence souboru, založeného v roce 1997. Pořad s názvem 15 let Fidle se konal 12. 10. v Porotním sále jičínského zámku a byl koncipován jako slavnostní setkání příznivců a přátel Fidle, dřívějších členů skupiny i širšího publika, které zajímá dění v oblasti místní a regionální kultury. Večer měl alespoň v náznacích ukázat místo souboru v regionální kultuře, proto vlastní vystoupení souboru dostalo ve „větším koncertu“ menší než obvyklý prostor v základním výběru lidových písní z několika pořadů z posledních let, a na večer byli pozváni jako hosté pěvecký soubor Foerster (Jičín), folková skupina LEV-H-ART (Lomnice n. Pop.) a lidový vypravěč Jaroslav Křapka (Semily), s nimiž Fidle v minulosti několikrát spolupracovalo.

Obvyklé jako v minulých letech bylo uspořádání koncertů na přelomu roku, totiž přesun z doby adventní do začátku ledna jakožto Koncert tříkrálový. Kromě prosincového vystoupení v ZŠ Košťálov se realizovaly koncerty v Semilech (4. ledna), v Jičíně (5. ledna) a v Lomnici nad Popelkou (6. ledna). Na konci roku se pak konalo ještě (v rámci další „vánoční sezóny“) vystoupení v ZŠ Sobotka. Fidle rovněž vystoupilo na festivalu „Jičín – město pohádky“ s nově nastudovaným pořadem Kalamajka (12. 9.) a na společenském večeru v Lomnici n. Pop. (9. 10.).

Soubor od podzimních měsíců již nezkouší v Lomnici n. Pop., nýbrž v jičínském K-klubu. Obsazení souboru je delší dobu stabilní, zpívají Marie Chrástová, Věra Moravcová a Radek Štaff, na dechové nástroje hrají Tomáš Kozel a Ivana Čapková, u nástrojů smyčcových jsou Jan K. Čeliš, Kateřina Rádlová, Markéta Vagenknechtová (do konce roku), Lenka Krausová a Zdeněk Vágner. Na některých vystoupeních alternovala Ludmila Rejlková (viola) a Veronika Jungová (housle). Zkoušky vedla a autorkou úprav lidových písní i dramaturgie pořadů je Lenka Krausová.

Během roku byly aktualizovány webové stránky Fidle (administrátorem je Radek Štaff), z koncertu Patnáct let Fidle byly pořízeny vizuální (fotografie) a zvukové (video) záznamy, které byly i na stránkách umístěny.

jkč

 

 

Nový rok Fidle zahájilo obvyklým Koncertem tříkrálovým, stejně jako vloni, v Jičíně a v Lomnici n. Pop. První polovina roku nebyla nijak přeplněná koncertováním, zahráli jsme v mateřské školce v Jablonci n. N. dětem, jejichž paní učitelka, Květa Trnková, s Fidle řadu let vystupovala. Ani na jičínském pohádkovém festivalu jsme tentokrát nezařadili svůj nový pořad s názvem Ledasjaká mrťafa, tentokrát jsme jeho provedení koncipovali jako samostatný koncert v K-Klubu (20. 10.). Na začátku léta a na podzim se ostatně objevila celá řada dalších příležitostí a nabídek, mj. dvoje vystoupení v Sobotce, poprvé v rámci Šrámkovy Sobotky, podruhé o prázdninách na vernisáži v Šolcově statku, poté vystoupení na Dlaskově statku (součást Muzea Českého ráje v Turnově, 24. 9.) na odpoledním projektu s názvem Velké prádlo a konečně na prezentaci mladých vín s názvem Léčivá degustace ve sklepení nově rekonstruovaného zámku v Lomnici n. Pop. (6. 10.). Z vánočních koncertů jsme před Vánoci zahráli v Košťálově, a pořad vánočních a novoročních písní zařadili na příští rok, na Tři krále.

jkč

Rok se zaokruleným číslem jsme zahájili nahrávkou vánočních písní  s názvem Nastal nám den veselý (Vánoce s Fidle 2010) u Jana Jiterského, ředitele školy Bodlák a Pampeliška ve Veliši a výborného muzikanta (20. - 21. 2.). V prvním pololetí byla dvě významnější vystoupení koncert v semilském archivu (13. 6.) a vystoupení při otevření nově rekonstruované zámecké zahrady v Jičíně.  Nový pořad, který Fidle připravilo v tomto roce, se jmenoval V Jičíně troubili, zahráli jsme ho na festivalu Jičín – město pohádky (10. 9.). Fidle rádo zahrálo na vernisáži výstavy Josefa Václava Scheybala, znalce lidové kultury severních a severovýchodních Čech, výtvarníka, zakladatele vědecké národopisné kresby, muzejníka, památkáře a také sběratele v Muzeu Českého ráje v Turnově (5. 12.). A zimní koncerty jsme, až na ten v Sobotce poslední den vyučování před Vánoci, nasměrovali, stejně jako v předchozích letech, do doby Tří králů.

jkč

Tříkrálový koncert se stal v posledních letech pravidlem pro pojednání vánočního programu, i když to je jen jedna z možností – letošní vánoční koncert v Jičíně (s názvem Vánoční roztomilost) bude opět v době adventní. V tomto roce se soubor soustředil na dvě větší události: první z nich byla cesta do polské Svídnice, kde Fidle na partnerském setkání prezentovalo kulturu města Jičína. V červnu pak vystoupilo Fidle v rámci prestižního dvořákovského festivalu na zámku v Mnichově Hradišti s úpravami písní klasika české a světové hudby s názvem Pocta Antonínu Dvořákovi. A samozřejmě pohádkový festival: jeho tématu krajiny odpovídal i námět a sestava pořadu Až já povandruju.

 

jkč

Práce na novém pořadu „Kolíbala bába čerta“, plném hravých a veselých písniček akcentoval tu „rozmarnější“ polohu souboru, téma bylo inspirováno pohádkovým festivalem s letošním titulem „Když se čerti rojili“. Na říjnovém koncertu v Lomnici hrála naposledy autorka pořadů Fidle, violistka Lenka Krausová, aby se mohla oddávat mateřským radostem a starostem, k smyčcové sekci se přidala  Markéta Vagenknechtová.

jkč

Pořad Devatero řemesel je uveden v několika podobách, na pohádkovém festivalu společně s dětským souborem Špalíček, se kterým mělo Fidle jedno z prvních společných vystoupení. Děti ze Špalíčku rovněž prokládaly písně Fidle recitací. Smluvně už sjednané vystoupení v Paláci kultury v Praze agentura vypověděla, v hlavním městě si Fidle přesto zahrálo, totiž na prezentaci města Jičína ve Valdštejnské zahradě. Pražská lodžie je trochu větší než ta jičínská, ze tří vévodových měst (ještě Cheb a Frýdlant) byl prý Jičín nejúspěšnější (hravé představení jičínské krajiny z dílny R. Smolíka a jičínského muzea). Vystoupení v Robousích při příležitosti 650 let obce.

Nový pořad má název Zvířata v písních, tématicky se těsně váže k zadání pohádkového festivalu v tomto roce. Dochází k dalším změnám v obsazení souboru, odcházejí obě flétnistky: Květa Kopecká, provdaná Trnková, se stěhuje z Jičína, Ivana Čapková, zůstává - než se (do vánočního programu) vrátí - doma s malým Honzíkem, nastálo přichází Tomáš Kozel. Cesta do družebního města Jičína Erbachu v Hessensku (SRN).

jkč

V lednu ještě "dobíhá" vánoční program v tříkrálovém koncertu ve Studenci. V roce 2005 se Fidle připojuje k nově založené tradici Májových nedělí v zámeckém parku, kde uvádí výběr z pořadu pijáckých písní s pozdějším názvem Hejdum dá. Celý program uvede na festivalu "Jičín - město pohádky" opět na Arkádovém nádvoří. Do programu je zařazena i lidová Opera o ožralci v obsazení smyčců a klavíru (Jan K. Čeliš ) a trudné písně z třicetileté války. Úspěch sklidily dvojhlasé písně Radka Štaffa a Karla Jakubů. Pořad byl uveden rovněž v Semilech (v Okresním archivu), v Lomnici nad Popelkou byl zařazen do koncertní řady při příležitosti oslav 60. výročí založení Základní umělecké školy.

jkč

Pořad "To nejlepší z Fidle", premiérovaný o Pohádce na Arkádovém nádvoří jičínského zámku, nebyl samozřejmě motivován snahou vybrat a předvést "the best of", jak tomu bývá u laciných cédéček, toto vysvětlení v programu mělo být jen veselou ironií. V pozadí záměru byla skutečnost, že s novými projekty a dost často se měnícím obsazením kapely nastává situace, že není k dispozici stálý program, podobný playlistům tanečních kapel. Výběr ze starších pořadů byl při extrémním vytížení Lenky Krausové (studium, práce s oslavami výročí lomnické školy etc.) zároveň řešením, kdy stačí "oprášit starší věci"; samozřejmě že to zdaleka tak není, musí se přepsat úpravy skladeb, musí se je naučit noví členové atd.

Rok ve znamení zahraničních cest. Ve Wijku bij Duurstede jsme festivalu Wijk kleurrijk zahráli Bláznivé písničky.

Karol Bílek nás při koncertu v obřadní síni zámku Staré Hrady, kam nás pozval, upozornil, že ve zdejším archivu se nachází pozůstalost Amálie Kutinové, matky Marie Kubátové. Přepis textů a dalších materiálů a úpravy dvanácti písní se, spolu s "vojenskými písněmi" (V Jičíně troubili), staly základem nového pořadu Secmazec. Byl uveden šestkrát. Na vernisáži knihy Jaroslava Křapky "Prauda praudoucí" ve foyeru Okresního archivu v Semilech citoval autor z dopisu M. Kubátové, ve kterém se jeho pisatelka pochvalně zmiňuje o našem jičínském vystoupení.

Práce s regionálními prameny se rozšířila o sbírku semilského regionálního historika, muzejního pracovníka a sběratele Rudolfa Hlavy, jeho záznamy byly podnětem pro pořad Proč bychom veselí nebyli. Měl dosud největší počet repríz, tedy šest, nepočítáme-li vedle samostatných koncertů i dílčí vystoupení, například na kulturním večeru pro Masarykovu obchodní akademii v Jičíně či na slavnostním večeru ZŠ F. L. Riegera v Semilech. V Miletíně byl ale rovněž - vzhledem k repertoáru, který obsahoval a v souvislosti s básníkovým výročím - reprízován i pořad Rozvij se, rozvij - jakožto "Pocta Erbenovi".