Těžiště hudební činnosti Fidle představovala v roce 2012 příprava na „půlkulaté“ výročí existence souboru, založeného v roce 1997. Pořad s názvem 15 let Fidle se konal 12. 10. v Porotním sále jičínského zámku a byl koncipován jako slavnostní setkání příznivců a přátel Fidle, dřívějších členů skupiny i širšího publika, které zajímá dění v oblasti místní a regionální kultury. Večer měl alespoň v náznacích ukázat místo souboru v regionální kultuře, proto vlastní vystoupení souboru dostalo ve „větším koncertu“ menší než obvyklý prostor v základním výběru lidových písní z několika pořadů z posledních let, a na večer byli pozváni jako hosté pěvecký soubor Foerster (Jičín), folková skupina LEV-H-ART (Lomnice n. Pop.) a lidový vypravěč Jaroslav Křapka (Semily), s nimiž Fidle v minulosti několikrát spolupracovalo.

Obvyklé jako v minulých letech bylo uspořádání koncertů na přelomu roku, totiž přesun z doby adventní do začátku ledna jakožto Koncert tříkrálový. Kromě prosincového vystoupení v ZŠ Košťálov se realizovaly koncerty v Semilech (4. ledna), v Jičíně (5. ledna) a v Lomnici nad Popelkou (6. ledna). Na konci roku se pak konalo ještě (v rámci další „vánoční sezóny“) vystoupení v ZŠ Sobotka. Fidle rovněž vystoupilo na festivalu „Jičín – město pohádky“ s nově nastudovaným pořadem Kalamajka (12. 9.) a na společenském večeru v Lomnici n. Pop. (9. 10.).

Soubor od podzimních měsíců již nezkouší v Lomnici n. Pop., nýbrž v jičínském K-klubu. Obsazení souboru je delší dobu stabilní, zpívají Marie Chrástová, Věra Moravcová a Radek Štaff, na dechové nástroje hrají Tomáš Kozel a Ivana Čapková, u nástrojů smyčcových jsou Jan K. Čeliš, Kateřina Rádlová, Markéta Vagenknechtová (do konce roku), Lenka Krausová a Zdeněk Vágner. Na některých vystoupeních alternovala Ludmila Rejlková (viola) a Veronika Jungová (housle). Zkoušky vedla a autorkou úprav lidových písní i dramaturgie pořadů je Lenka Krausová.

Během roku byly aktualizovány webové stránky Fidle (administrátorem je Radek Štaff), z koncertu Patnáct let Fidle byly pořízeny vizuální (fotografie) a zvukové (video) záznamy, které byly i na stránkách umístěny.

jkč