Začátek roku patřil opět Koncertům tříkrálovým, které se konaly ve dnech 5. - 6. ledna v Portoním sále jičínského zámku a v Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou. Rok 2017 byl pro Fidle rokem jubilejním. Vše totiž směřovalo v oslavě 20. výročí založení skupiny. K této příležitosti sestavila Lenka Krausová pořad s názvem "Líto je mně, líto". První vystoupení proběhlo 18. května v Městském muzeu a galerii. Na oslavu našeho výročí jsme si sem přizvali Pěvecký sbor CAMPONOTUS, který s námi již několik let spolupraceje. Hlavní oslava se uskutečnila 10. června v Porotním sále jičínského zámku, kam jsme si jako hosta pozvali skupin LEV-H-ART. Koncert byl průřezem naší dvacetileté produkce a jako vzpomínka na naše účinkování na Dvořákově festivalu v Mnichově Hradišti z roku 2009 zazněly Možnost (Čtyři dueta op. 38) a Zajatá (Moravské dvojzpěvy op. 32). Výroční sezónu jsme zakončili dvěma vánočními koncerty pro žáky Masarykovy základní školy v Železnici.

Činnost ve Fidle po 20 letech ukončil J. K. Čeliš. Zaslouží si naše poděkování, neboť za tu dobu odvedl velký kus muzikantské, ale také manažerské práce (zajišťování a organizováví koncertů, příprava plakátů, programů, sepisování článků, archivování dokumentů a mnoho dalšího). Kdo to sám nezažil, ten to neocení. Jendo, díky!!!!  Po třech letech skončila také zpěvačka Jitka Chalupníková. Novými členkami se staly houslistka Veronika Jungová a violistka Ludmila Rejlková.