Tříkrálové koncerty na začátku kalendářního roku se staly pro Fidle tradicí. Opět jsme vystoupili na našich obvyklých místech 4. ledna v Městkém muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou a o den později v Portoním sále jičínského zámku. Nový pořad naší skupiny měl opět neotřelý a vtipný název "S vočma naverchu". Svou premiéru měl ve zkrácené podobě na Hořických hudebních slavnostech 1. června, kam nás pozval Pěvecký sbor Bona Vita. Kompletní preméru pak měl na festivalu Jičín - město pohádky 12. září v Porotním sále jičínského zámku. 9. října jsme s ním vystoupili ve sborovém domě Českobratrské cíkrkve evangelické v Jilemnici a 4. listopadu ve Státním okresním archivu v Semilech. Závěr roku patřil vánočním koncertům ve Vlastivědném muzeu v Železnici 7. prosince a pro žáky Základní školy v Sobotce (dvě představení) 21. prosince.

Během roku nás doprovázel mluveným slovem v pořadu "S vočma naverchu" Václav Myslivec, který obohatil naše písně poudačkami z Podkrkonoší. Na vánoční koncerty se s námi rozloučila violistka Ludnila Rejlková, kterou na několik koncertů nahradil Ondřej Koláčný. Mezi zpěváky přibyla altistka Jana Kubánková.