Rok jsme zahájili studiem archivních materiálů ve Starých Hradech (rukopisná pozůstalost J. Horáka).

 

V novém pořadu Rozvij se, rozvij byl akcent na humor a šibalství krátkých žertovných písniček minulého pořadu přesunut na melodičnost písní o lásce. Řady souboru rozšířila Věra Moravcová, takže Fidle mělo tři zpěvačky do doby, než se Petra Zajíčková odstěhovala. "Spojovací muzika" byla jedním z několika skladatelských epizod Jana K. Čeliše. Festivalová premiéra se konala v jičínském K-klubu, repríza byla uvedena jako pocta dr. Milanu Ročkovi, který založil dětský hudební folklór v Jičíně.

Vánoční koncerty realizovány v úzké spolupráci s regionálními soubory: lomnickým spolkem Collegium musicum "Český ráj" (umělecký vedoucí doc. Jiří Zahradník), který se zabývá systematicky dílem Fr. Doubravského (nahrávky v hudební režii Zdeňka Zahradníka) a v němž působí rovněž někteří členové Fidle, či semilským dětským sborem Jizerka (vedou Alena a Václav Brádlovi). Ze společného koncertu Jizerky, Jizeranu, KSOKrMu a hudebníků Fidle v Bozkově vznikla nahrávka.

V záznamech o souboru se uvádí letos celkem třicet zkoušek, zprvu několik v Železnici u Zajíčků, nejvíce ve Valdicích u Krausů. V příštích letech se postupně přesouvají do Lomnice nad Popelkou, nejdříve do Husova sboru, později do ZUŠ. Do Lomnice to mají všichni, ať už z Jičína či později také z Veliše a na druhé straně z Košťálova a Semil zhruba stejně daleko, a Fidle zde nachází spolehlivé zázemí. To je ještě zřejmější v době, kdy se Lenka Krausová stane ředitelkou školy.

jkč