Pestrý rok začal vernisáží výstavy Sdružení podkrkonošských výtvarníků. O dvou únorových nedělích byl pořízen hudební záznam zachycující zvuk kapely před ohlášeným odchodem Evy Mikulové. Následovalo pozvání na slavnostní koncert ke 140. výročí založení Jizeranu, vernisáž obrazů Věry Hörstové a především květnový zájezd do Wijku bij Duurstede, družebního města Jičína, při příležitosti oslav 700 let založení holandského města. Na Týdnu české kultury Fidle několikrát vystoupilo.

 

Na podzim se soustředila příprava na koncert "Fidle a hosté" v Porotním sále. Hosté: Dětský folklórní soubor Špalíček, Smíšený pěvecký sbor Jizeran, Dívčí pěvecký sbor ZUŠ Jičín a sólisté Radmila Makovcová, Mária Zaciosová, Pavel Hrdina a Libor Zikeš.

S vánocemi došlo v souboru k další změně v nástrojovém obsazení. Za Moniku Devátou, která odjela studovat barokní flétnu do Solnohradu, se ujaly flétnových partů Ivana Čapková a Květa Kopecká. Program lidových koled byl obohacen o skladby J. I. Linka a původní skladbu Lenky Krausové, k recitaci básně Štědrý večer K. J. Erbena jsme přizvali Kristýnu Matějkovou.

jkč