Karol Bílek nás při koncertu v obřadní síni zámku Staré Hrady, kam nás pozval, upozornil, že ve zdejším archivu se nachází pozůstalost Amálie Kutinové, matky Marie Kubátové. Přepis textů a dalších materiálů a úpravy dvanácti písní se, spolu s "vojenskými písněmi" (V Jičíně troubili), staly základem nového pořadu Secmazec. Byl uveden šestkrát. Na vernisáži knihy Jaroslava Křapky "Prauda praudoucí" ve foyeru Okresního archivu v Semilech citoval autor z dopisu M. Kubátové, ve kterém se jeho pisatelka pochvalně zmiňuje o našem jičínském vystoupení.

 

Na konci roku vystupovali v Jičíně Chinaski s názvem Sekec mazec. V textové dokumentaci pořízené k pětiletému působení Fidle Jan K. Čeliš poznamenal, že vzhledem k tomu, že Michal Malátný je též absolventem jičínského gymnázia, "je podezření, že došlo k jakémusi průsaku informací".

jkč