Nový pořad má název Zvířata v písních, tématicky se těsně váže k zadání pohádkového festivalu v tomto roce. Dochází k dalším změnám v obsazení souboru, odcházejí obě flétnistky: Květa Kopecká, provdaná Trnková, se stěhuje z Jičína, Ivana Čapková, zůstává - než se (do vánočního programu) vrátí - doma s malým Honzíkem, nastálo přichází Tomáš Kozel. Cesta do družebního města Jičína Erbachu v Hessensku (SRN).

jkč