Rok se zaokruleným číslem jsme zahájili nahrávkou vánočních písní  s názvem Nastal nám den veselý (Vánoce s Fidle 2010) u Jana Jiterského, ředitele školy Bodlák a Pampeliška ve Veliši a výborného muzikanta (20. - 21. 2.). V prvním pololetí byla dvě významnější vystoupení koncert v semilském archivu (13. 6.) a vystoupení při otevření nově rekonstruované zámecké zahrady v Jičíně.  Nový pořad, který Fidle připravilo v tomto roce, se jmenoval V Jičíně troubili, zahráli jsme ho na festivalu Jičín – město pohádky (10. 9.). Fidle rádo zahrálo na vernisáži výstavy Josefa Václava Scheybala, znalce lidové kultury severních a severovýchodních Čech, výtvarníka, zakladatele vědecké národopisné kresby, muzejníka, památkáře a také sběratele v Muzeu Českého ráje v Turnově (5. 12.). A zimní koncerty jsme, až na ten v Sobotce poslední den vyučování před Vánoci, nasměrovali, stejně jako v předchozích letech, do doby Tří králů.

jkč