Nový rok Fidle zahájilo obvyklým Koncertem tříkrálovým, stejně jako vloni, v Jičíně a v Lomnici n. Pop. První polovina roku nebyla nijak přeplněná koncertováním, zahráli jsme v mateřské školce v Jablonci n. N. dětem, jejichž paní učitelka, Květa Trnková, s Fidle řadu let vystupovala. Ani na jičínském pohádkovém festivalu jsme tentokrát nezařadili svůj nový pořad s názvem Ledasjaká mrťafa, tentokrát jsme jeho provedení koncipovali jako samostatný koncert v K-Klubu (20. 10.). Na začátku léta a na podzim se ostatně objevila celá řada dalších příležitostí a nabídek, mj. dvoje vystoupení v Sobotce, poprvé v rámci Šrámkovy Sobotky, podruhé o prázdninách na vernisáži v Šolcově statku, poté vystoupení na Dlaskově statku (součást Muzea Českého ráje v Turnově, 24. 9.) na odpoledním projektu s názvem Velké prádlo a konečně na prezentaci mladých vín s názvem Léčivá degustace ve sklepení nově rekonstruovaného zámku v Lomnici n. Pop. (6. 10.). Z vánočních koncertů jsme před Vánoci zahráli v Košťálově, a pořad vánočních a novoročních písní zařadili na příští rok, na Tři krále.

jkč