Lidová píseň na webu

Je samozřejmě nejlepší mít pěknou knihovnu a v ní všechny základní příručky, Erbena, Sládka, Horáka atd., případně Sušila, kdybychom se chtěli vydat na Moravu, nebo ještě líp sbírku špalíčků, jako měl pan učitel Hlava v Semilech nebo velký archiv s nakopírovanými či přepsanými materiály, hromadu desek, cédéček či jiných nahrávek, nebo mít nějakou instituci, kde tohle všechno je, tak trochu po ruce. Pak se dá dělat mnohé. Pro řadu zcela praktických účelů ovšem může být docela dobré i porozhlédnout se po internetu. Byť víme, jak může být to či ono nespolehlivé, zkreslující a podobně, může se i tam mnohé najít. Pojďme se o to pokusit a zjistit, jak na tom jsme s informacemi o české lidové písni. Třeba Rusové takový archiv mají, jeho kvality jsem nezkoumal (cesta k němu zde).

České lidové písně
Nejdůležitější portál pro naše téma, zahrnující vlastní lidové písně, významné osobnosti, které se lidovou písní a kulturou v historii zabývali či zabývají, oblast lidových nástrojů (výrobci, charakteristiky), odkazy k stránkám souborů a dalším institucím a serverům, které se lidovou písní zabývají, přináší základní bibliografii knih (zpěvníků, sbírek). U písní, abecedně seřazených a opatřených seznamem, jsou uvedeny texty. Jsou tu drobné audio a videoukázky, ale těžiště je v předchozích uvedených momentech.

 

http://lidovepisne.cz/

Karaoke texty.cz
Rozsáhlý portál Karaoke texty není specializovaný pouze na lidové písně, jeho hlavním obsahem je populární hudba. Z „principu“ karaoke nicméně vyplývá, co může být užitečné i u lidových písní, které jsou seřazeny v jednom „balíčku“, totiž propojení textu a hudby, která si můžeme pustit (samozřejmě ne vždy a u všech písní, je to ale vždy vyznačeno ikonkou už při přístupu) na videostreamu. Ani tak příliš nevadí, že nejsou dodrženy „odborné“ souvislosti, tj. že jsou v seznamu i takové písně, jako Co jste hasiči (dokonce v Top 10 na prvním místě). Diskuse o lidových, zlidovělých, lidovkových aj. souvislostech budeme hledat jinde. Ve složce lidových písní jsou vyčleněny rovněž písně „z celého světa“ a vánoční koledy.
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne-11147

Zpěvník.wz.cz
Z řady zpěvníků, jejichž základní podoba vychází z toho, že budeme písničku zpívat s kytarou a tedy přináší text písně a doprovod vyznačený v kytarových značkách (některé servery „umějí“ i transpozici), můžeme uvést stránky „www.zpěvnik.wz.cz“, kde je uvedena poměrně slušná řada (odhadem ke stopadesáti) lidových písní. Ne všechny jsou opatřeny akordy (někde jsou vloženy přímo do textu). Některé nejsou originální lidové písně
http://www.zpevnik.wz.cz/?id_a=96

Karel Jaromír Erben /online
Zásadní věcí je vytváření národního korpusu textů elektronicky přístupných. V tomto směru jsme i v Čechách udělali nějaký pokrok, byť by bylo třeba ještě podstatně pokročit. K originálnímu znění původních sbírek patří především rozsáhlé dílo K. J. Erbena, které původně vyšlo pod názvem Písní národních v Čechách (1842–1845), výsledné rozšířené vydání z roku 1864 známe pod názvem Prostonárodní české písně a říkadla. O knize samotné někde jinde, zde jen odkaz k přístupu k jejím textům.
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=24521
http://cs.wikisource.org/wiki/Proston%C3%A1rodn%C3%AD_%C4%8Desk%C3%A9_p%C3%ADsn%C4%9B_a_%C5%99%C3%ADkadla

České a moravské lidové písně

Zpěvník www.zpevnik.org/
Zpěvník moravské provenience (uvádí: moravské, české a slovenské písničky) s rozsáhlým záběrem je jedním z těch, které jsou placené (uvedené podmínky na úvodní stránce). Je zde ale rovněž řada odkazů k dalším stránkám, např. k Sušilově sbírce, je nicméně třeba upozornit, že řada odkazů směřuje spíše k folku, táborovým písním atd., řada je rovněž již nefunkčních. Je to ale i tak stránka užitečná, i v případě, že se nerozhodnete si předplatit bližší přístup.
http://www.zpevnik.org/

Moravské lidové písně

František Sušil / Moravské národní písně
Nejdůležitější sbírka moravských lidových písní i s nápěvy naskenovaná na nížeuvedených stránkách (doporučuji kliknout „podle začátků“ a rozkliknout jednotlivá písmena, pak jsou jednotlivé písně uvedeny v pdf formátech. Umístěno na stránkách NÚLK / Národního ústavu lidové kultury
http://tyfoza.no-ip.com/pisne/susil/

František Bartoš / Národní písně moravské
Další významná sbírka moravských lidových písní, umístěná podobně na stránkách Národního ústavu lidové kultury
http://tyfoza.no-ip.com/pisne/bartos2/

Lečův zpěvník
Zpěvník moravských písní, sestavovaný v letech 200-2005, autorem je Martin Lečbych. Vedle odkazů na dosud existující soubory v Olomouci a Luhačovicích je zde možnost stáhnout zpěvník v jednoduchých midi-formátech a pdfkách.
http://lecco.sweb.cz/

Lidové písně

Hudba a zpěvník AkordyTexty.cz
Rozsáhlý materiál, databáze lidových písní nejen českých (jsou tu anglické, chorvatské, francouzské, italské atd., celkem možná třicet položek), přičemž samozřejmě českých je nejvíc. Dobře použitelný zdroj, samozřejmě týž problém, jako u většiny podobných, nemá melodie.
http://www.akordytexty.cz/index.php?act=lidove_pisne

Neznám, kromě zmíněného serveru Karaoke texty, žádný systematický zdroj, kde by bylo možné číst texty a zároveň poslouchat muziku (pokud možno živou, nikoli z midi souborů). Částečně to mohou suplovat „ukázky nahrávek“ u jednotlivých souborů. Tak např.
Malá česká muzika Jiřího Pospíšila / 9 jihočeských písniček
http://www.mcmjp.unas.cz/
Lidový soubor Modřenec, Praha / 9 písní
http://modrenec.cz/
Na stránkách Gajdy.cz, Folklorním občasníku nejen o gajdách a dudách / asi třicet ukázek
http://gajdy.cz/index.php?str=rubrika&cislo=11

Rozsáhlý materiál ukázek a textů najdeme na stránkách Hradišťanu. Samozřejmě vybíráme lidové písně, jinak zde je celá řada autorských skladeb, byť lidovou kulturou inspirovaných.
http://www.hradistan.cz/diskografie.htm
Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče / 7 ukázek
http://www.hradistan.cz/diskografie.htm
Hudci z Kyjova / několik desítek ukázek
http://www.hudci.cz/
Cimbálová muzika Danaj / řada ukázek
http://www.cmdanaj.cz/default.asp?cont=70

Nu a, samozřejmě, museli bychom projít stránky jednotlivých souborů, abychom s větším či menším úspěchem něco našli. Pak je ještě možnost hledat na YouTube. Našel jsem jich pár, ze dvou řad. Ovšemže se dá pokračovat, možná donekonečna.
Holka modrooká
http://www.youtube.com/watch?v=vTOUuhAxR8k
Šla Nanynka do zelí
http://www.youtube.com/watch?v=5b61Y6XysiA&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Z3Z-lruJqeA&feature=related
Vyletěla holubička ze skály
http://www.youtube.com/watch?v=rR7Zf5xd-T0&feature=list_other&playnext=1&list=SP37016AE83A8F8598
Pod našima okny
http://www.youtube.com/watch?v=UrEDVE0Sf7E&feature=relmfu
Nešťastný šafářův dvoreček
http://www.youtube.com/watch?v=1tVr8qhDXeQ&feature=fvwrel
Když jsem já šel tou Putimskou branou
http://www.youtube.com/watch?v=DC4S-41FF6I&feature=fvwrel
Na ty louce zelený
http://www.youtube.com/watch?v=3d21fyyyJK0&feature=relmfu
Prší, prší, jen se leje
http://www.youtube.com/watch?v=lza562uvNv8&feature=related
Černé oči, jděte spát
http://www.youtube.com/watch?v=b8PfydN_QGM&feature=related
Pásla ovečky
http://www.youtube.com/watch?v=lza562uvNv8&feature=related
Travička zelená
http://www.youtube.com/watch?v=VhVV17uxdTs&feature=relmfu
Komáři se ženili
http://www.youtube.com/watch?v=z0SMHnVhNIk&feature=related
Cibulička
http://www.youtube.com/watch?v=c7cSaqAxs00&feature=related
Okolo Hradce (s Jaroslavem Krčkem)
http://www.youtube.com/watch?v=bNfsY6IIPfo&feature=relmfu
Okolo Frýdku cestička
http://www.youtube.com/watch?v=skrcPDNG8U8&feature=relmfu
Žádný neví, co jsou Domažlice
http://www.youtube.com/watch?v=Ia5aKK9jfbM&feature=relmfu
Já jsem z Kutné Hory
http://www.youtube.com/watch?v=3WndMeRQZ8o&feature=related
Byla cesta, byla ušlapaná
http://www.youtube.com/watch?v=CGSQ5oX7JDc

Některé moravské písničky na YouTube si necháme na jindy.

Jan K. Čeliš. září 2012