Přeskočit na obsah

Fidle nahrálo vánoční CD „Nastal nám den veselý“

    Ve dnech 20. – 21. února 2010 se členové skupiny Fidle sjeli na Veliši, kde na ZŠ Bodláka a Pampelišky nahráli po deseti letech své další vánoční CD, které se bude jmenovat „Nastal nám den veselý“. Nahrávali jsme se špičkovým zařízením pod odborným vedením pana ředitele Mgr. Jana Jiterského. Nahrávání bylo sice velice náročné, ale práce nás bezesporu všechny bavila. Získali jsme navíc nové zkušenosti a poznatky, které jistě v budoucnu využijeme.

    Závěrem bych touto cestou chtěl za celou skupinu poděkovat panu Jiterskému za jeho ochotu a čas, který nám věnoval. Moc si toho vážíme.

    Hudební ukázky z CD „Nastal nám den veselý“

    Radek Štaff