Přeskočit na obsah

Historie sdružení

Tříkrálové koncerty na začátku kalendářního roku se staly pro Fidle tradicí. Opět jsme vystoupili na našich obvyklých místech 4. ledna v Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou a o den později v Porotním sále jičínského zámku. Nový pořad naší skupiny měl opět neotřelý a vtipný název "S vočma naverchu". Svou premiéru měl ve zkrácené podobě na Hořických hudebních slavnostech 1. června, kam nás pozval Pěvecký sbor Bona Vita. Kompletní premiéru pak měl na festivalu Jičín - město pohádky 12. září v Porotním sále jičínského zámku. 9. října jsme s ním vystoupili ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické v Jilemnici a 4. listopadu ve Státním okresním archivu v Semilech. Závěr roku patřil vánočním koncertům ve Vlastivědném muzeu v Železnici 7. prosince a pro žáky Základní školy v Sobotce (dvě představení) 21. prosince.

Během roku nás doprovázel mluveným slovem v pořadu "S vočma naverchu" Václav Myslivec, který obohatil naše písně poudačkami z Podkrkonoší. Na vánoční koncerty se s námi rozloučila violistka Ludmila Rejlková, kterou na několik koncertů nahradil Ondřej Koláčný. Mezi zpěváky přibyla altistka Jana Kubánková.

Začátek roku patřil opět Koncertům tříkrálovým, které se konaly ve dnech 5. - 6. ledna v Porotním sále jičínského zámku a v Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou. Rok 2017 byl pro Fidle rokem jubilejním. Vše totiž směřovalo v oslavě 20. výročí založení skupiny. K této příležitosti sestavila Lenka Krausová pořad s názvem "Líto je mně, líto". První vystoupení proběhlo 18. května v Městském muzeu a galerii. Na oslavu našeho výročí jsme si sem přizvali Pěvecký sbor CAMPONOTUS, který s námi již několik let spolupracuje. Hlavní oslava se uskutečnila 10. června v Porotním sále jičínského zámku, kam jsme si jako hosta pozvali skupin LEV-H-ART. Koncert byl průřezem naší dvacetileté produkce a jako vzpomínka na naše účinkování na Dvořákově festivalu v Mnichově Hradišti z roku 2009 zazněly Možnost (Čtyři dueta op. 38) a Zajatá (Moravské dvojzpěvy op. 32). Výroční sezónu jsme zakončili dvěma vánočními koncerty pro žáky Masarykovy základní školy v Železnici.

Činnost ve Fidle po 20 letech ukončil J. K. Čeliš. Zaslouží si naše poděkování, neboť za tu dobu odvedl velký kus muzikantské, ale také manažerské práce (zajišťování a organizování koncertů, příprava plakátů, programů, sepisování článků, archivování dokumentů a mnoho dalšího). Kdo to sám nezažil, ten to neocení. Jendo, díky!!!!  Po třech letech skončila také zpěvačka Jitka Chalupníková. Novými členkami se staly houslistka Veronika Jungová a violistka Ludmila Rejlková.

Úvod roku jsme zahájili tradičními Koncerty tříkrálovými: 2. ledna v Porotním sále jičínského zámku a 6. ledna v Městském muzeu a galerii v Jičíně. Sezónním programem byl tentokrát pořad s názvem "Kdo nevěří, ať tam běží", který měl svou premiéru 18. května v našem oblíbeném Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou. 24. června si nás na svůj koncert pozval Pěvecký sbor CAMPONOTUS, který se uskutečnil v Erbovním sále Krkonošského muzea v Jilemnici. 7. září jsme vystoupili s pořadem "Kdo nevěří, ať tam běží" na festivalu Jičín - město pohádky v Porotním sále jičínského zámku. Závěr roku obstarali vánoční koncerty - 25. listopadu na vánočních trzích v Železnici a 22. prosince pro žáky Základní školy v Sobotce.

Úvod nového roku obstaraly opět Koncerty tříkrálové, tentokrát na třech místech: 3. ledna v Portoním sále jičínského zámku, kde s námi vystoupil také jilemnický Pěvecký sbor CAMPONOTUS, 4. ledna ve Státním okresním archivu v Semilech a 6. ledna v Městském muzeu a galerii v Jičíně. Během sezóny se pak soubor prezentoval s novým pořadem "Žádej neví", se kterým vystoupil 9. září na festival Jičín - město pohádky v Porotním sále jičínského zámku a 20. září v Domě s pečovatelskou službou v Libšťátě. Sezonu 2015 zakončila skupina Fidle 8. prosince na degustaci vín someliéra Ondřeje Kusíke ve sklepení zámku v Lomnici nad Popelkou.

Složení členů skupiny Fidle se v roce 2015 nezměnilo: zpívají Jitka Chalupníková, Marie Chrástová, Věra Moravcová a Radek Štaff, na dechové nástroje hrají Tomáš Kozel a Ivana Čapková, u nástrojů smyčcových jsou Jan K. Čeliš, Kateřina Rádlová,  Lenka Krausová a Zdeněk Vágner.

Nový rok odstartovaly opět Koncerty tříkrálové, 3. ledna v Obřadní síni v Jičíně, 5. ledna v Městském muzeu a galerii v Jičíně. Nově jsme nacvičili pořad s názvem "Moc-li cucků" a svou premiéru měl v rámci NOCI KOSTELŮ ve Sboru Dr. Karla Farského v Semilech 23. května. Pořad jsme během roku odhráli ještě v rámci JMP 12. září v Porotním sále jičínského zámku a 24. září v Městském muzeu a galerii v Jičíně. Řady zpěváků skupiny Fidle v tomto roce rozšířila altistka Jitka Chalupníková. Jinak se složení skupiny nezměnilo. V předvánočním čase vystoupila naše skupina 28. listopadu v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně na vernisáži k výstavě "Nad Betlémem svítí hvězda". 14. prosince jsme zahráli na Adventním koncertu v kostele Nanebevzetí Panný Marie ve Sběři a rok 2014 jsme zakončili dvěma vánočními koncerty na Základní škole Ivana Olbrachta v Semilech.

Hned zkraje roku 2013 vystoupila skupina Fidle na již tradičních Koncertech tříkrálových v Jičíně a Lomnici nad Popelkou. Nezvykle již v březnu vystoupila skupina v Konecchlumí se svým novým pořadem "Strůmek zelený", jehož název byl vzhledem k místu konání přejmenován na "Konecchlumský kostelíček". To bylo symbolické, neboť jedna z písní se tak skutečně jmenuje a koncert se konal v kostele v Konecchlumí. Skupina Fidle se opět zúčastnila festivalu Šrámkovy Sobotky, kde vystoupila v zahradě Šrámkova domu 8. června. Během festivalu JMP uskutečnila 11. září koncert v Obřadní síni v Jičíně a pořad "Strůmek zelený" odprezentovala také v Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou 23. září. O víkendu 12. - 13. října odjela skupina do Zelenecké Lhoty, kde v nahrávacím studimu Jana Jiterského natočila nové CD s názvem "Strůmek zelený". Nahrávka byla dokumentem o pořadu, tak jak jej soubor Fidle uváděl na svých koncertech po celý rok. 3. prosince se skupina Fidle zúčastnila pořadu "Víno na vánoční stůl", který se konal v zámeckém sklepení v Lomnici nad Popelkou. Při degustaci přívlaskových vín naše skupina přispěla k dobré atmosféře svou kulturní vložkou. V čase předvánočním jsme vystoupili 20. prosince na Masarykově ZŠ v Železnici s vánočním pořadem "Přišli jsme k vám na koledu". Rok 2013 jsme zakončili 28. prosince na vánočním koncertu v Jilemnici, kde jsme si společně zazpívali s Pěveckým sborem CAMPONOTUS.

Těžiště hudební činnosti Fidle představovala v roce 2012 příprava na „půlkulaté“ výročí existence souboru, založeného v roce 1997. Pořad s názvem 15 let Fidle se konal 12. 10. v Porotním sále jičínského zámku a byl koncipován jako slavnostní setkání příznivců a přátel Fidle, dřívějších členů skupiny i širšího publika, které zajímá dění v oblasti místní a regionální kultury. Večer měl alespoň v náznacích ukázat místo souboru v regionální kultuře, proto vlastní vystoupení souboru dostalo ve „větším koncertu“ menší než obvyklý prostor v základním výběru lidových písní z několika pořadů z posledních let, a na večer byli pozváni jako hosté pěvecký soubor Foerster (Jičín), folková skupina LEV-H-ART (Lomnice n. Pop.) a lidový vypravěč Jaroslav Křapka (Semily), s nimiž Fidle v minulosti několikrát spolupracovalo.

Obvyklé jako v minulých letech bylo uspořádání koncertů na přelomu roku, totiž přesun z doby adventní do začátku ledna jakožto Koncert tříkrálový. Kromě prosincového vystoupení v ZŠ Košťálov se realizovaly koncerty v Semilech (4. ledna), v Jičíně (5. ledna) a v Lomnici nad Popelkou (6. ledna). Na konci roku se pak konalo ještě (v rámci další „vánoční sezóny“) vystoupení v ZŠ Sobotka. Fidle rovněž vystoupilo na festivalu „Jičín – město pohádky“ s nově nastudovaným pořadem Kalamajka (12. 9.) a na společenském večeru v Lomnici n. Pop. (9. 10.).

Soubor od podzimních měsíců již nezkouší v Lomnici n. Pop., nýbrž v jičínském K-klubu. Obsazení souboru je delší dobu stabilní, zpívají Marie Chrástová, Věra Moravcová a Radek Štaff, na dechové nástroje hrají Tomáš Kozel a Ivana Čapková, u nástrojů smyčcových jsou Jan K. Čeliš, Kateřina Rádlová, Markéta Vagenknechtová (do konce roku), Lenka Krausová a Zdeněk Vágner. Na některých vystoupeních alternovala Ludmila Rejlková (viola) a Veronika Jungová (housle). Zkoušky vedla a autorkou úprav lidových písní i dramaturgie pořadů je Lenka Krausová.

Během roku byly aktualizovány webové stránky Fidle (administrátorem je Radek Štaff), z koncertu Patnáct let Fidle byly pořízeny vizuální (fotografie) a zvukové (video) záznamy, které byly i na stránkách umístěny.

jkč

Nový rok Fidle zahájilo obvyklým Koncertem tříkrálovým, stejně jako vloni, v Jičíně a v Lomnici n. Pop. První polovina roku nebyla nijak přeplněná koncertováním, zahráli jsme v mateřské školce v Jablonci n. N. dětem, jejichž paní učitelka, Květa Trnková, s Fidle řadu let vystupovala. Ani na jičínském pohádkovém festivalu jsme tentokrát nezařadili svůj nový pořad s názvem Ledasjaká mrťafa, tentokrát jsme jeho provedení koncipovali jako samostatný koncert v K-Klubu (20. 10.). Na začátku léta a na podzim se ostatně objevila celá řada dalších příležitostí a nabídek, mj. dvoje vystoupení v Sobotce, poprvé v rámci Šrámkovy Sobotky, podruhé o prázdninách na vernisáži v Šolcově statku, poté vystoupení na Dlaskově statku (součást Muzea Českého ráje v Turnově, 24. 9.) na odpoledním projektu s názvem Velké prádlo a konečně na prezentaci mladých vín s názvem Léčivá degustace ve sklepení nově rekonstruovaného zámku v Lomnici n. Pop. (6. 10.). Z vánočních koncertů jsme před Vánoci zahráli v Košťálově, a pořad vánočních a novoročních písní zařadili na příští rok, na Tři krále.

jkč

Rok se zaokruleným číslem jsme zahájili nahrávkou vánočních písní  s názvem Nastal nám den veselý (Vánoce s Fidle 2010) u Jana Jiterského, ředitele školy Bodlák a Pampeliška ve Veliši a výborného muzikanta (20. - 21. 2.). V prvním pololetí byla dvě významnější vystoupení koncert v semilském archivu (13. 6.) a vystoupení při otevření nově rekonstruované zámecké zahrady v Jičíně.  Nový pořad, který Fidle připravilo v tomto roce, se jmenoval V Jičíně troubili, zahráli jsme ho na festivalu Jičín – město pohádky (10. 9.). Fidle rádo zahrálo na vernisáži výstavy Josefa Václava Scheybala, znalce lidové kultury severních a severovýchodních Čech, výtvarníka, zakladatele vědecké národopisné kresby, muzejníka, památkáře a také sběratele v Muzeu Českého ráje v Turnově (5. 12.). A zimní koncerty jsme, až na ten v Sobotce poslední den vyučování před Vánoci, nasměrovali, stejně jako v předchozích letech, do doby Tří králů.

jkč

Tříkrálový koncert se stal v posledních letech pravidlem pro pojednání vánočního programu, i když to je jen jedna z možností – letošní vánoční koncert v Jičíně (s názvem Vánoční roztomilost) bude opět v době adventní. V tomto roce se soubor soustředil na dvě větší události: první z nich byla cesta do polské Svídnice, kde Fidle na partnerském setkání prezentovalo kulturu města Jičína. V červnu pak vystoupilo Fidle v rámci prestižního dvořákovského festivalu na zámku v Mnichově Hradišti s úpravami písní klasika české a světové hudby s názvem Pocta Antonínu Dvořákovi. A samozřejmě pohádkový festival: jeho tématu krajiny odpovídal i námět a sestava pořadu Až já povandruju.

 jkč

Práce na novém pořadu „Kolíbala bába čerta“, plném hravých a veselých písniček akcentoval tu „rozmarnější“ polohu souboru, téma bylo inspirováno pohádkovým festivalem s letošním titulem „Když se čerti rojili“. Na říjnovém koncertu v Lomnici hrála naposledy autorka pořadů Fidle, violistka Lenka Krausová, aby se mohla oddávat mateřským radostem a starostem, k smyčcové sekci se přidala  Markéta Vagenknechtová.

jkč

Pořad Devatero řemesel je uveden v několika podobách, na pohádkovém festivalu společně s dětským souborem Špalíček, se kterým mělo Fidle jedno z prvních společných vystoupení. Děti ze Špalíčku rovněž prokládaly písně Fidle recitací. Smluvně už sjednané vystoupení v Paláci kultury v Praze agentura vypověděla, v hlavním městě si Fidle přesto zahrálo, totiž na prezentaci města Jičína ve Valdštejnské zahradě. Pražská lodžie je trochu větší než ta jičínská, ze tří vévodových měst (ještě Cheb a Frýdlant) byl prý Jičín nejúspěšnější (hravé představení jičínské krajiny z dílny R. Smolíka a jičínského muzea). Vystoupení v Robousích při příležitosti 650 let obce.

jkč

Nový pořad má název Zvířata v písních, tématicky se těsně váže k zadání pohádkového festivalu v tomto roce. Dochází k dalším změnám v obsazení souboru, odcházejí obě flétnistky: Květa Kopecká, provdaná Trnková, se stěhuje z Jičína, Ivana Čapková, zůstává - než se (do vánočního programu) vrátí - doma s malým Honzíkem, nastálo přichází Tomáš Kozel. Cesta do družebního města Jičína Erbachu v Hessensku (SRN).

jkč

V lednu ještě "dobíhá" vánoční program v tříkrálovém koncertu ve Studenci. V roce 2005 se Fidle připojuje k nově založené tradici Májových nedělí v zámeckém parku, kde uvádí výběr z pořadu pijáckých písní s pozdějším názvem Hejdum dá. Celý program uvede na festivalu "Jičín - město pohádky" opět na Arkádovém nádvoří. Do programu je zařazena i lidová Opera o ožralci v obsazení smyčců a klavíru (Jan K. Čeliš ) a trudné písně z třicetileté války. Úspěch sklidily dvojhlasé písně Radka Štaffa a Karla Jakubů. Pořad byl uveden rovněž v Semilech (v Okresním archivu), v Lomnici nad Popelkou byl zařazen do koncertní řady při příležitosti oslav 60. výročí založení Základní umělecké školy.

jkč

Pořad "To nejlepší z Fidle", premiérovaný o Pohádce na Arkádovém nádvoří jičínského zámku, nebyl samozřejmě motivován snahou vybrat a předvést "the best of", jak tomu bývá u laciných cédéček, toto vysvětlení v programu mělo být jen veselou ironií. V pozadí záměru byla skutečnost, že s novými projekty a dost často se měnícím obsazením kapely nastává situace, že není k dispozici stálý program, podobný playlistům tanečních kapel. Výběr ze starších pořadů byl při extrémním vytížení Lenky Krausové (studium, práce s oslavami výročí lomnické školy etc.) zároveň řešením, kdy stačí "oprášit starší věci"; samozřejmě že to zdaleka tak není, musí se přepsat úpravy skladeb, musí se je naučit noví členové atd.

Právě v tomto roce proběhla důkladná přestavba souboru. S odchodem Lídy Zahrádkové, dnes Rejlkové, k mateřským povinnostem, se Lenka Krausová vrací ke své viole a ke druhým houslím přichází Monika Kubánková, která je s repertoárem Fidle dost dobře obeznámená ze Špalíčku, a tedy jej zvládne na pár zkoušek.

Přicházejí rovněž nové pěvecké síly Radek Štaff a Jana Hrdličková, na vánoční koncerty vypomůže flétnistka Jitka Benešová. Později se od dětí znovu vrací Věra Moravcová.

"To nejlepší" našlo svoje odpovídající prostředí v Hádankářském království pohádkového festivalu. Také Fidle přišlo s hádankářskou soutěží pro děti, které dostaly za odměnu malé knížečky místních pověstí.

jkč

Rok ve znamení zahraničních cest. Ve Wijku bij Duurstede jsme festivalu Wijk kleurrijk zahráli Bláznivé písničky.

Jiný posun představovalo multimediální vystoupení České vánoce v Schauenburgu v SRN, partnerském městě města Semily, ve kterém bylo vánoční téma prezentováno českými lidovými koledami v podání Fidle a předtočenými filmovými sekvencemi Vladimíra Kubíka, některými z nich s Fidle na Dlaskové statku. V Schauenburgu s Fidle vystupovala Jana Konopásková, žákyně Moniky Deváté, v tu dobu studentka teplické konzervatoře. Lídu Zahrádkovou zastoupila její sestra Veronika (prohodily si ovšem party houslí a violy s Lenkou). Součástí vystoupení se od té doby stal i "koledníček", zprvu loutka z valdického loutkového souboru, posléze Honza, kterého vodil jako své alter ego Jan K. Čeliš na festivalových prostranstvích JMP. Na zámek Staré Hrady se Fidle vrátilo s pořadem Bláznivé písničky "dvě", zajímavá byla i dramaturgická návaznost vystoupení Fidle ve Valdštejnské lodžii, jímž byl zakončen pohádkový průvod se světýlky.

jkč

Práce s regionálními prameny se rozšířila o sbírku semilského regionálního historika, muzejního pracovníka a sběratele Rudolfa Hlavy, jeho záznamy byly podnětem pro pořad Proč bychom veselí nebyli. Měl dosud největší počet repríz, tedy šest, nepočítáme-li vedle samostatných koncertů i dílčí vystoupení, například na kulturním večeru pro Masarykovu obchodní akademii v Jičíně či na slavnostním večeru ZŠ F. L. Riegera v Semilech. V Miletíně byl ale rovněž - vzhledem k repertoáru, který obsahoval a v souvislosti s básníkovým výročím - reprízován i pořad Rozvij se, rozvij - jakožto "Pocta Erbenovi".

Pokračují i změny v obsazení. K druhým houslím (na místo Evy Mikulové) se přemístila Lenka Krausová, violu převzala její žákyně Lída Zahrádková. Do souboru přichází Lucie Kunstová (Lomnice n. Pop.), rovněž žákyně lomnické ZUŠ. Na některá vystoupení, a především na Vánoce s Fidle 2001, se rozrůstá soubor na jedenáct, tedy na více než dvojnásobek původního počtu hudebníků a zpěváků. S Hankou Červenkovou z Veliše, v té době ještě studentkou Lepařova gymnázia v Jičíně, která střídá housle a violoncello, má Fidle čtyři zpěváky a sedm instrumentalistů.

Na vánočních koncertech vystupuje rovněž společně s KSOKrMem v Jánských lázních (pořádal pěvecký sbor Záboj), samostatně - vedle obvyklých míst - také v obřadní síni zámku Staré Hrady. Vánoční písně se rovněž linou na rozhlasových vlnách, vánoční rozhovor s Fidle v pořadu "Na návštěvě" (připravila redaktorka Českého rozhlasu Vlaďka Matějková).

jkč

Pestrý rok začal vernisáží výstavy Sdružení podkrkonošských výtvarníků. O dvou únorových nedělích byl pořízen hudební záznam zachycující zvuk kapely před ohlášeným odchodem Evy Mikulové. Následovalo pozvání na slavnostní koncert ke 140. výročí založení Jizeranu, vernisáž obrazů Věry Hörstové a především květnový zájezd do Wijku bij Duurstede, družebního města Jičína, při příležitosti oslav 700 let založení holandského města. Na Týdnu české kultury Fidle několikrát vystoupilo.

Na podzim se soustředila příprava na koncert "Fidle a hosté" v Porotním sále. Hosté: Dětský folklórní soubor Špalíček, Smíšený pěvecký sbor Jizeran, Dívčí pěvecký sbor ZUŠ Jičín a sólisté Radmila Makovcová, Mária Zaciosová, Pavel Hrdina a Libor Zikeš.

S vánocemi došlo v souboru k další změně v nástrojovém obsazení. Za Moniku Devátou, která odjela studovat barokní flétnu do Solnohradu, se ujaly flétnových partů Ivana Čapková a Květa Kopecká. Program lidových koled byl obohacen o skladby J. I. Linka a původní skladbu Lenky Krausové, k recitaci básně Štědrý večer K. J. Erbena jsme přizvali Kristýnu Matějkovou.

jkč

Rok jsme zahájili studiem archivních materiálů ve Starých Hradech (rukopisná pozůstalost J. Horáka).

V novém pořadu Rozvij se, rozvij byl akcent na humor a šibalství krátkých žertovných písniček minulého pořadu přesunut na melodičnost písní o lásce. Řady souboru rozšířila Věra Moravcová, takže Fidle mělo tři zpěvačky do doby, než se Petra Zajíčková odstěhovala. "Spojovací muzika" byla jedním z několika skladatelských epizod Jana K. Čeliše. Festivalová premiéra se konala v jičínském K-klubu, repríza byla uvedena jako pocta dr. Milanu Ročkovi, který založil dětský hudební folklór v Jičíně.

Vánoční koncerty realizovány v úzké spolupráci s regionálními soubory: lomnickým spolkem Collegium musicum "Český ráj" (umělecký vedoucí doc. Jiří Zahradník), který se zabývá systematicky dílem Fr. Doubravského (nahrávky v hudební režii Zdeňka Zahradníka) a v němž působí rovněž někteří členové Fidle, či semilským dětským sborem Jizerka (vedou Alena a Václav Brádlovi). Ze společného koncertu Jizerky, Jizeranu, KSOKrMu a hudebníků Fidle v Bozkově vznikla nahrávka.

V záznamech o souboru se uvádí letos celkem třicet zkoušek, zprvu několik v Železnici u Zajíčků, nejvíce ve Valdicích u Krausů. V příštích letech se postupně přesouvají do Lomnice nad Popelkou, nejdříve do Husova sboru, později do ZUŠ. Do Lomnice to mají všichni, ať už z Jičína či později také z Veliše a na druhé straně z Košťálova a Semil zhruba stejně daleko, a Fidle zde nachází spolehlivé zázemí. To je ještě zřejmější v době, kdy se Lenka Krausová stane ředitelkou školy.

jkč

V druhém tematickém pořadu, nazvaném Bláznivé písničky a uvedeném v předpremiéře v srpnu 1998, rozšiřují řady Fidle Pavel Hrdina, Tomáš Kozel a Karel Jakubů. První z nich s Fidle ještě několikrát vystoupil (např. o Vánocích 1999), druhý se po osmi letech vrátil. Ze spolupráce s třetím z nich, začínajícím profesionálním zpěvákem (v Musice bohemice Jaroslava Krčka) vznikl z potřeby hrát rovněž klasickou hudbu další soubor, jehož jádro vytvořili členové Fidle a jehož vedení se Karel ujal - Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra (KSOKrM).

"Fidle, sdružení pro hudbu", naplňuje program svého programového prohlášení účastí na nejrůznějších projektech, v tomto roce např. vystoupením na Lékařském sympóziu v Sedmihorkách, na vernisáži fotografií Pavla Charouska, v "Podvečeru s lidovou písní" na Arkádovém nádvoří jičínského zámku, účastí na koncertu k 45. výročí založení souboru Český ráj, slavnostním podvečeru festivalu JMP aj.

Vánoční program (letos společně s Foerstrem) a vystoupení v dalších letech obohatila Monika Devátá širokým rejstříkem zobcových a příčných fléten.

jkč

Soubor Fidle vznikl v lednu 1997 z členů právě zaniklé Malé Muziky a poprvé vystoupil na udílení Jivínského Štefana v úterý 25. února 1997 v jičínském K-klubu v obsazení Marie Chrástová a Petra Zajíčková zpěv, Jan K. Čeliš housle, Lenka Krausová viola a Zdeněk Vágner kontrabas. Původní hudební materiál, v té době již připravený pro duo Holenku (Honza/Lenka) přepracovala Lenka Krausová pro nové obsazení a rozšířila o další písně. Celý pořad "Pod dubem, za dubem" (Písničky o Jeníčkovi), měl premiéru, podobně jako pak pravidelně takřka všechny ostatní, na kulturním festivalu "Jičín - město pohádky".

Vystoupení při různých příležitostech, na několika vernisážích (Alexandra Klubalová, Miroslav Houra) či svatbách (Karel Nohava a Kateřina Krásenská ), s profesionálními muzikanty Martinem Kaplanem a Josefem Fialou, na "Poctě lidové písni" spolu s pěveckými sbory Foerster (Jičín) a Jizeran (Semily) či na společném koncertu s dětským souborem Špalíček, který na ZUŠ Lomnice nad Popelkou založila Lenka Krausová.

Program z krajových sbírek, uváděný v první verzi jako "Rozmarné koledy" a v dalších letech jako "Vánoce s Fidle", popř. "Šel jsem na koledu", naplnil budoucí pravidlo každoroční realizace dvou pořadů - jednoho tematického a druhého vánočního. Obsazení souboru se rozšířilo. Miroslav Havel po Novém roce nezůstal, Eva Mikulová ano.

jkč