Vánoce s Fidle

Zde najdete texty koled, které jsme uvedli při našich vánočních a tříkrálových koncertech:

 • Texty písní
 • Aj, co to nového
 • Benecká
 • Bodejž se zbrunčila bába
 • Bratři, já jsem slyšel
 • Copak je to nového
 • Copak je to za novinu
 • Copak je to za znamení
 • Dej vám pámbu
 • Fanfrnoch
 • Hle, pastýřové vstávejte
 • Hola, hola
 • Já malý přicházím koledovat
 • Já panenka malinká
 • Jede sedlák do lesa
 • Jezulátko
 • Koleda, dědku, koleda
 • Kuchařky
 • My tři krále
 • Narodil se Ježíšek
 • Narodil se Kristus Pán
 • Nastal nám den veselý
 • Padla rosa
 • Poděkování za koledu
 • Pochválen buď Ježíš Kristus
 • Pojďme, bratře, k Betlému
 • Pojďte, hoši, k nám
 • Poslechtěte, lidé, málo
 • Poslechtěte, sousedé
 • Poslyšte, bratři jen
 • Potkala jsem holubičku
 • Před Vánoci
 • Přijď, můj milej, o Vánocích
 • Přišel jsem k vám na koledu
 • Veliká je láska
 • Přišli jsme k vám
 • Radostně budem zpívati
 • Rodinná před Betlémem
 • Rychle, bratři
 • Sejděte se, pacholátka
 • Sem pospěšte
 • Starej Havlík
 • Šel jsem na koledu
 • Šel jsem na koledu
 • Šla Maria
 • Štědrý den ráno
 • Štědrýho dne o půlnoci
 • Tedy poženem
 • Vzhůru, bratři
 • Vzhůru, pacholátka
 • Zelená se louka
 • Ze sna se probudit musíme
 • Železnobrodská